Podstawowe informacje o szkoleniu dla kandydatów

Podstawowe informacje o szkoleniu oraz oczekiwaniach I wymaganiach prawnych wobec uczestników szkolenia

Szkolenie w PCPR Piaseczno prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą.

Program PRIDE powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jego pomysłodawcą jest Amerykańska Liga Ochrony Dzieci. Powstał w połowie lat 90-tych. Autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy pracujący na co dzień z rodzinami przeżywającymi kryzys oraz dziećmi, z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi, jak również same rodziny zastępcze i adopcyjne.

W Polsce pojawił się w 1999 r. dzięki staraniom Towarzystwa Nasz Dom, które ma wyłączną licencję na posługiwanie się tym programem na terenie kraju. Cieszy się popularnością także w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Szwecji, Rosji czy na Węgrzech. Na przestrzeni lat pojawiały się kolejne edycje programu PRIDE, uwzględniające zmiany w systemie pieczy zastępczej oraz nowe przepisy prawne. Polska wersja programu PRIDE została zaadoptowana do krajowych potrzeb, opiera się na kilkunastoletnim doświadczeniu polskich rodzin zastępczych oraz współpracujących z nimi specjalistów.

Proces szkolenia obejmuje edukację, czyli zdobycie informacji, wiedzy i umiejętności, które są niezbędne dla rozwoju kandydatów, aby stać się profesjonalnym opiekunem zastępczym. Proces szkolenia i kwalifikacji jest dwustronny – zarówno kandydaci jak i trenerzy oraz specjaliści organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizują umiejętności, warunki, motywacje kandydatów do bycia rodziną zastępczą.

Od samego początku szkolenia nawiązuje się do osiągnięć kandydatów. Podczas kolejnych spotkań podkreśla się mocne strony kandydatów, skupiając się na faktach. Trenerzy pomagają zauważyć potencjał, który w każdym kandydacie drzemie, jego zasoby i możliwości, które mogą być przydatne w przyszłości w roli opiekunów zastępczych. Rozmawia się też o obszarach do rozwoju lub poprawienia. To wzmacniające podejście przedkłada się również na traktowanie dzieci kierowanych do rodzin zastępczych, które szczególnie potrzebują właśnie takich wzmacniających dorosłych, którzy potrafią zapewnić bezpieczeństwo i czułość, komu mogą zaufać i powierzyć własne historie, kto pomoże im zrozumieć przyczyny rozłąki z rodzicami i odbudować z nimi więzi.

Warto zaznaczyć, że czasami po całym cyklu szkolenia kandydaci mogą podjąć decyzję, że objęcie dziecka opieką zastępczą nie jest możliwe w danym momencie. To nic złego, najważniejsze aby podjąć właściwą decyzję.

Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych jest bezpłatne i trwa około trzech miesięcy. Składa się ze spotkania informacyjnego oraz 12 spotkań szkoleniowych, które mają formę warsztatową, dzięki temu kandydaci mogą przeżyć wiele sytuacji, które mogą pojawić się w przyszłości. Każde spotkanie trwa 3-4 godziny. Sesje prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych trenerów.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa i jest warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia, a następnie kwalifikacji na opiekuna zastępczego. W trakcie szkolenia przewidziane są również jedna lub dwie konsultacje domowe u każdego Kandydata, które trwają ok. 3 h., podczas których omawiane są wrażenia rodziny z dotychczasowej współpracy, podejmowana jest rozmowa na tematy poruszane na dotychczasowych sesjach, omawiane są prace domowe kandydatów, trenerzy wskazują mocne strony rodziny ale również potrzeby, czyli obszary do pracy, rozwoju lub poprawienia.

Program uzupełniają różne materiały: podręczniki (każdą część podręcznika uzupełniają refleksje polskich rodzin zastępczych, adopcyjnych, biologicznych a także samych dzieci), księgi życia (kwestionariusze z pytaniami do wypełnienia przez każdego uczestnika po każdej sesji szkoleniowej), filmy, artykuły i publikacje nawiązujące tematyką do danej sesji szkoleniowej.

Po ukończonym szkoleniu obowiązkowe jest odbycie 10-godzinnych praktyk w placówce opiekuńczo –wychowawczej lub rodzinie zastępczej wskazanych prze z PCPR.

Te wszystkie wymagania są niezbędne, aby uświadomić kandydatom rolę rodziny zastępczej w życiu dziecka, wyeliminować błędy wychowawcze, a przede wszystkim uświadomić, że stworzenie rodziny zastępczej to duże wyzwanie i odpowiedzialność, ale może przynieść też ogromną satysfakcję. Rodzicielstwo zastępcze może stać się źródłem wielu radości i autentycznych wzruszeń.