Jak wybrać dom całodobowej opieki – krok po kroku

 • Wybierz  placówkę (za pomocą reklam, stron internetowych, z wiedzy i polecenia innych);
 • Sprawdź, czy dom, który wybrałeś posiada wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: www.mazowieckie.pl, w zakładce: polityka społeczna/rejestry i wykazy. Taki wpis oznacza, że Placówka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wszelkie wymogi do świadczenia opieki całodobowej a także podlega kontrolom.
 • Możesz zasięgnąć informacji w miejscowym ośrodku pomocy społecznej, bądź powiatowym centrum pomocy rodzinie, czy w stosunku do placówki nie toczy się postępowanie;
 • Koniecznie zwizytuj Placówkę, w szczególności zwracając uwagę na:
  • czystość;
  • zapach;
  •  dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych /np. kabiny prysznicowe wyposażone w krzesełko i uchwyty, toalety ze specjalnymi uchwytami, w przypadku pokoi usytuowanych na piętrze windę do przewozu osób mających problemy w samodzielnym poruszaniu/.
 • Umów się na indywidualną rozmowę z osobą reprezentującą Placówkę i w szczególności dopytaj o:
  • personel /pielęgniarki, opiekunki, dyżury lekarskie, współpraca z przychodnią zdrowia, zapewnienie wizyt u lekarzy specjalistów, ewentualny sposób organizowania pobytu szpitalnego w razie takiej konieczności/;
  • organizację posiłków /dostępność i sposób przygotowywania oraz możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb mieszkańca/;
  • w jaki sposób dom dba o higienę niesamodzielnych mieszkańców;
  • co wchodzi w cenę pobytu (czy również środki czystości i higieny osobistej, leki, dowóz na niezbędne wizyty lekarskie, itp.);
  • dowolność odwiedzin bliskich, /czy nie występują ograniczenia co do terminów i czasu/.
 • Z uwagą zapoznaj się z projektem, czy też wzorem umowy obowiązującym w Placówce /czy zawiera wszystkie poczynione ustalenia; wysokość, sposób i termin uiszczania opłat; sposób i termin jej rozwiązania a także np. odpowiedzialność za rzeczy osobiste mieszkańca/.

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756-62-77, e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl