Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Głównym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys:

  • ofiar przemocy fizycznej i psychicznej,
  • osób z problemami w szkole i w pracy, dotkniętych gwałtowną niekorzystną zmianą,
  • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń, żyjących w stanie przewlekłego stresu,
  • rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.

Podstawową zasadą funkcjonowania ośrodka jest partnerstwo między pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do osiągnięcia sukcesu: zredukowania lub rozwiązania problemu i odzyskania samodzielnego funkcjonowania.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką otwartą. Przyjmuje wszystkie osoby doświadczające kryzysu w możliwie najszybszym czasie, bez skierowania oraz bez wymogu posiadania ubezpieczenia. Zapewnia nieodpłatną, kompleksową pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w różnego typu sytuacjach kryzysowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej powołany został na mocy Uchwały Nr XXX/4/05 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2005 r.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Księdza Sajny 2a,
05-530 Góra Kalwaria,

tel. 22 757 68 20
tel. 22 736 31 21

poik.piaseczno.pl

poik@piaseczno.pl