Kategorie

Powołanie nowych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkami zostali: Łukasz Owczarek – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia, Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Violetta Mazowiecka – przedstawiciel Stowarzyszenia „Oni Są” na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, Małgorzata Kurtyka – Kozioł – przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego w likwidacji, Grzegorz Halota –…

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych             Na podstawie  art.  44b i art. 44c ustawy z…
ŚDS Pęchery zajęcia

Rekrutacja na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w ŚDS zapraszamy na zajęcia pokazowe oraz na spotkanie informacyjne 7 maja 2024 r. o godzinie 16.00. Ośrodek prowadzi zajęcia terapeutyczne, dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w dni powszednie w godzinach 7.30-16.00. W ofercie ma między…
Samodzielność daje szansę - Fundacja Scolar

Samodzielność daje szansę

Projekt skierowany do dorosłych osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Na podstawie  art.  44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:…
Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Szanowni Państwo, informujemy, że Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” (2023-2025). Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które: – przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne, – rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w…