Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie


Witamy w PCPR

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez rodziców.

Aktualności

Ogłoszenia PCPR

Realizacja w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych