Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie


Witamy w PCPR

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez rodziców.

Aktualności

  • Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
    Szanowni Państwo, informujemy, że Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” (2023-2025). Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które: – przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne, – rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w…
  • Zgłaszanie kandydatów do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
    Szanowni Państwo, z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, będącej organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, zostały podjęte kroki w celu powołania członków ww. Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje…

Ogłoszenia PCPR

Realizacja w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych