Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie


Witamy w PCPR

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i z niepełnosprawnościami, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez rodziców.

Aktualności

  • Powołanie nowych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
    Członkami zostali: Łukasz Owczarek – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia, Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Violetta Mazowiecka – przedstawiciel Stowarzyszenia „Oni Są” na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, Małgorzata Kurtyka – Kozioł – przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego w likwidacji, Grzegorz Halota –…
  • Rekrutacja na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy
    Wszystkich chętnych do uczestnictwa w ŚDS zapraszamy na zajęcia pokazowe oraz na spotkanie informacyjne 7 maja 2024 r. o godzinie 16.00. Ośrodek prowadzi zajęcia terapeutyczne, dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w dni powszednie w godzinach 7.30-16.00. W ofercie ma między…

Ogłoszenia PCPR

Realizacja w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych