Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach

ul. Bolesława Chrobrego 83,
05-502 Pęchery-Łbiska PGR

tel. 573 954 144

sdspechery@ksna.pl