Kategorie

Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej w powiecie piaseczyńskim: Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie dyrektor: Lesława Pawełek ul. Potulickich 105-510 Konstancin – Jeziorna tel. 22 756 41 36 konstancin.naszdps.pl  Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego w Górze Kalwarii dyrektor: Dorota Pyszyńska ul. Szpitalna 105-530…

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Głównym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys: ofiar przemocy fizycznej i psychicznej, osób z problemami w szkole i w pracy, dotkniętych gwałtowną niekorzystną zmianą, osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami…

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności…

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie funkcjonuje od 1996 roku. Od roku 2013 prowadzi także filię w Górze Kalwarii. WTZ KSNAW Piaseczno oferuje rehabilitację społeczną i zawodową dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. W terapii…

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla trzech placówek typu socjalizacyjnego (Domy Dzieci nr 2, 3, 4) i jednej placówki typu interwencyjnego (Dom Dzieci nr 1), które prowadzi powiat piaseczyński. Każda z placówek może jednocześnie zapewnić opiekę czternaściorgu…