Kategorie

Informator o rodzinnej pieczy zastępczej

Informacje dotyczące pieczy zastępczej oraz procesu kwalifikacji I szkolenia kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Podstawowe informacje dot. pieczy zastępczej W przypadku gdy rodzice, pomimo udzielonego im…

Podstawowe informacje o szkoleniu dla kandydatów

Podstawowe informacje o szkoleniu oraz oczekiwaniach I wymaganiach prawnych wobec uczestników szkolenia Szkolenie w PCPR Piaseczno prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych…

Rodzina adopcyjna a rodzina zastępcza

Mimo, że obie te rodziny wychowują dziecko innych rodziców różnica między nimi jest zasadnicza. Adopcja prawnie łączy rodziców z dzieckiem, które przysposabiają. Daje takie same prawa i odpowiedzialność jak te, które istnieją miedzy dziećmi i ich naturalnymi rodzicami. Zmieniony zostaje…

Pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej

Obecnie przebywasz w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, których zadaniem jest zapewnienie Ci całodobowej opieki i wychowania. Rodziny zastępcze dzielą się na: SPOKREWNIONA – babcia, dziadek, siostra lub brat, NIEZAWODOWA – ciocia, wujek, kuzynka, kuzyn…