Kategorie

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych             Na podstawie  art.  44b i art. 44c ustawy z…

Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie powiatu piaseczyńskiego. Na podstawie art. 15 ust. 2a…

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJDLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKUNA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych…
Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgłaszanie kandydatów do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, będącej organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, zostały podjęte kroki w celu powołania członków ww. Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje…