Kategorie

Zatrudnimy koordynatora pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie poszukuje kandydata na  stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Wymiar czasu pracy: pełny etat. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych; niekaralność prawomocnym wyrokiem…

Szukamy psychologa

Szukamy kandydatów na stanowisko psychologa. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie;2) wykształcenie wyższe – jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia;3) 2-letni staż pracy;4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw…

Zatrudnimy psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie poszukuje psychologa. Wymiar czasu pracy pełny etat. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie;2) wykształcenie wyższe – jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia;3) 2-letni staż pracy;4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni…