Kategorie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wolne miejsca w Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności…
Nieprawidłowości w domu opieki? Daj nam znać

Jak wybrać dom całodobowej opieki – krok po kroku

Wybierz  placówkę (za pomocą reklam, stron internetowych, z wiedzy i polecenia innych); Sprawdź, czy dom, który wybrałeś posiada wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: www.mazowieckie.pl, w zakładce: polityka społeczna/rejestry i wykazy.…
Szukamy Mamy i Taty na zastępstwo

Szukamy Mamy i Taty na zastępstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Powiat Piaseczyński boryka się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmiw nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych.…