Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2022 – 2027

Uchwała Nr XLVIII/5/22 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2022 – 2027.