Samodzielność daje szansę

Projekt skierowany do dorosłych osób z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.