Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Szanowni Państwo,

informujemy, że Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin” (2023-2025).

Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:

– przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,

– rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,

– rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,

– rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,

– rodzin zastępczych.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Działania obejmują formy wsparcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb rodzin.

Więcej informacji: https://stowarzyszeniedlarodzin.pl/projekty_sdr/projekt-poradnia-rodzinna-stowarzyszenia-dla-rodzin-2023-2025

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin