Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”.