Nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd 2023”

Od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w formie papierowej lub elektronicznie.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON (SOW).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 01.03.2023 r. – 31.08.2023 r.