Moduł I – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:

  • wkład własny – co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi,
  • dofinansowanie – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.