Moduł I – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym:

 • wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,
 • dofinansowanie – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

dofinansowanie – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:

wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

dofinansowanie, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:

wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:

 • w zakresie ręki – 3.960 zł,
 • przedramienia – 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:

 • wkład własny – co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi,
 • dofinansowanie – 8.250 zł.

Dokument „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” aktywna dla wszystkich rodzajów wniosków: