Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. PFRON umożliwił składanie drogą elektroniczną wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wnioski na wyżej wymienione formy wsparcia można składać on-line w Systemie Obsługi Wsparcia SOW – sow.pfron.org.pl

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wymagane są dokumenty: